Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

shape

İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden MESOSPHERE BALONCULUK TİC. TUR. A.Ş. (Buradan itibaren “MESOSPHERE BALLOONS” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na olarak, ONLINE REZERVASYON yoluyla işlenen kişisel verilere ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır.

 

MESOSPHERE BALLOONS tarafından MÜŞTERİLERİN, ad-soyad, e-mail adresi, ikamet ülkesi, telefon no, talep edilen uçuş tarihi, kişi sayısı, çocuk sayış ve müşterinin konakladığı otel bilgileri işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

MESOSPHERE BALLOONS tarafından toplanan kişisel verileriniz rezervasyon işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

 

2.Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar

MESOSPHERE BALLOONS tarafından toplanan kişisel verileriniz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne aktarılmaktadır.

 

3.Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda internet sitemiz üzerinden toplanmakta ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi çerçevesinde, sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine istinaden işlenmektedir.

 

4.KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin,

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar   çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g) verileri aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir  sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

5.KVKK hükümleri kapsamında başvuru yapabileceğiniz Veri Sorumlusu

MESOSPHERE BALONCULUK TİC. TUR. A.Ş.

E-mail: [email protected]

Adres: Molla Fenari Mahallesi Bab-ı Ali Cadde No: 3a/ Fatih İstanbul

İletişim

Takip Edin

logo